Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Achiziții

Planul achizitiilor publice pentru anul 2017
Anunț achiziții MIEPO

MIEPO: Licitație publică privind achiziționarea servicii de logistică pentru transportarea internațională a bunurilor din Republica Italia în Republica Moldova

Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr.21/16 din 22 martie 2016.În scopul achiziţionării Serviciilor de  logistică pentru transportarea internațională a bunurilor din Republica Italia în Republica Moldovaconform necesităţilor Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (în continuare - Beneficiar) pentru anul de activitate 2016, este alocată suma necesară din bugetul de stat. Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Beneficiarului, să participe la licitaţie privind prestarea următoarelor servicii: ANUNT invitație

Anunțuri de achiziții UCIPE

 

WORKS CONTRACT NOTICE 

 

SUMMARY PROCUREMENT NOTICE

 

Moldova District Heating Efficiency Improvement Project (DHEIP) Procurement of Works for Replacement of District Heating (DH) Pipes in Chisinau

 

Supply of Reference-standard measuring equipment for testing GMS working facilities (Ungheni)

 

Works for enhancing the operability and functionality of systems interconnection

 

Services covering visibility actions for the Project “Feasibility Study on Synchronous Interconnection of Ukrainian and Moldovan Power Systems to ENTSO-E Continental European Power System

 

Works for enhancing the operability and functionality of systems interconnection

 

Request for works for enhancing the operability and functionality of systems interconnection

 

Procurement of Plant Design, Supply, and Installation: Reconnection of public institutions/objects to the District System of Chisinau, including new Individual Heating Substations and associated Pipes 

 

Procurement of Plant Design, Supply, and Installation of: Lot 1. Replacement of three pumps and three motors, installation of VSDs, transformers and associated equipment in Pumping Station no. 8; Lot 2. Replacement of three pumps and three motors, installation of VSDs, transformers and associated equipment in each of Pumping Stations no. 12 and 13.

 

Procurement of Plant Design, Supply, and Installation of Interconnection Pipes and Pumping Station between CHP-1 and CHP-2 circuits

 

Request for expressions of interest (consulting services – firms selection)

 

Grupul de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii în cadrul Ministerului Economiei

Componenţa Grupul de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii în cadrul Ministerului Economiei

 

Angela Susanu– Secretar de Stat, conducătorul grupului de lucru;
Lidia Jitari

- șef al Direcției generale infrastuctura calității și supravegherea pieței;

Vasile Vulpe

- șef al Direcției juridice;

Ecaterina Ţurcanu 

– şef al Direcţiei financiare;

Maia Apostu

- șef al Secției politica fiscală și bugetul de stat;

Octavian Berzan- șef al Direcției coordonarea politicilor economice europene și DCFTA;
Ludmila Țimbaliuc

- consultant principal al Direcției politici de reglementare a activității de întreprinzător, Președintele Comitetului Sindical;

Dorin Dolghi

– specialist principal al Serviciului Achiziții Publice, secretarul grupului;