Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RAI 05.04.2017

Agenda RAI 05.04.2017                                                                                

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

05.04.2017                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern pentru asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate, elaborată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea proiectului Regulamentului privind garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 15.03.2017, procesul-verbal nr.6/

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, precum și proiectul de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei în comun cu Consiliul Economic de pe lîngă Prim-ministru.

 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                                Vitalie IURCU

 

 

Matereiale necesare