Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RIA 15.02.2017

Agenda RIA 15.02.2017

 

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

15.02.2017                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1 Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul legii contabilității, elaborată de Ministerul Finanțelor.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate”, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător,  elaborată de Ministerul Economiei.

 

 

Președintele Grupului de lucru                                                Vitalie IURCU

 

Materiale necesare