Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RIA 15.03.2017

Agenda RIA 15.03.2017

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

15.03.2017                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea proiectului legii contabilității, elaborat de Ministerul Finanțelor.

/AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 15.02.2017, procesul-verbal nr.5/

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare, elaborată de Ministerul Sănătății.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, elaborată de Ministerul Educației.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind Cerințele generale de igienă a produselor alimentare, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

6. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate”, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

/AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 15.02.2017, procesul-verbal nr.5/

 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea legii cu privire la supravegherea pieței și omologarea vehiculelor, elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructura Drumurilor în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

 

Președintele Grupului de lucru                                                Vitalie IURCU

 

 

materiale necesare