Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Agenda RIA 18.01.2017

Agenda RIA 18.01.2017

                                                                                                     

 Agenda 

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

18.01.2017                                                                                          ora 14-00, biroul 246

  

 

1 Examinarea Analizei impactului de reglementare la modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, și anume:

- Hotărîrea ANRE nr.497 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice

- Hotărîrea ANRE nr.678 din 22.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.451 din 30 iulie 2001; Codul penal, Codul contravențional, Codul de executare, Legea nr.160 din 22 iulie 2011, Legea nr.130 din 8 iunie 2012), elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

 

3. Examinarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 2 noiembrie 2016, procesul-verbal nr.26./

 

4. Examinarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, elaborat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

 

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 11 mai 2016, procesul-verbal nr.11./

 

    

Președintele Grupului de lucru                                                Vitalie IURCU

 

  

            Materiale necesare

Materiale suplementar