Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

AIR 11.01.2017

AIR 11.01.2017

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea

activităţii de întreprinzător

 

 

11.01.2017                                                                                          ora 14-00, biroul 246

 

 

1 Examinarea Analizei impactului de reglementare la modificarea şi completarea unor Hotărîri ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, și anume:

- Hotărîrea ANRE nr.497 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice

- Hotărîrea ANRE nr.698 din 20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale.

 

2. Examinarea proiectului Regulamentului privind furnizarea energiei termice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost acceptată în ședința GL din 21 decembrie 2016, procesul-verbal nr.30/.

 

3. Examinarea proiectului Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și/sau a sumelor plătite în plus prin prescripție, elaborat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

/Notă: AIR a fost acceptată în ședința GL din 21 decembrie 2016, procesul-verbal nr.30/.

 

4. Examinarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997, elaborat de Ministerul Finanțelor.

/Notă: AIR a fost acceptată în ședința GL din 21 decembrie 2016, procesul-verbal nr.30/.

 

5. Examinarea repetată a Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011, elaborată de Ministerul Mediului.

 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.451 din 30 iulie 2001; Codul penal, Codul contravențional, Codul de executare, Legea nr.160 din 22 iulie 2011, Legea nr.130 din 8 iunie 2012), elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                                Vitalie IURCU

 

 

 

 Materiale necesare