Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Audiența cetățenilor

 

Viceprim-ministru, Ministru

 

Primirea cetatenilor in audiență în prima şi a treia zi

de Luni a lunii curente, orele: 14:00 – 19:00

 

Anticamera:

 

tel.: (373 22) 250 107

tel.: (373 22) 237 448

fax: (373 22) 234 064

 

Asistentă - Angela Jomiru

 

 

Vitalie IURCU

Viceministru al Economiei

 

Primirea cetatenilor in audiență în prima şi a doua zi

de Luni a fiecărei luni, orele: 14:00 - 19:00

 

Anticamera:

 

tel.: (373 22) 250 591

 

Asistentă - Diana Bogdan

 

 

 

Viceministru al Economiei

 

Primirea cetatenilor in audiență în prima şi a doua zi

de Luni a fiecărei luni, orele: 14:00 - 19:00

 

tel.: (373 22) 23 43 50

 

 

Secția Documentare: 022 250 694