Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

COSME

 

Programul COSME este programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se derulează în perioada 2014–2020 și care dispune de un buget planificat în valoare de 2,3 miliarde EUR, cu un efect de pârghie capabil să ofere fonduri de până la 25 de miliarde EUR. 

 

La 29 septembrie 2014 Republica Moldova a devenit prima țară membră a Parteneriatului Estic ce a aderat la COSME.

 

Participarea la COSME oferă Moldovei acces la diferite proiecte, cum ar fi Reţeaua Europeană a Întreprinderilor (Enterprise Europe Network) și reprezintă un nou pas în procesul de cooperare economică dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Programul va oferi asistență Moldovei pentru a dezvolta și spori competitivitatea sectorului ÎMM-urilor, astfel contribuind și la  implementarea cu succes a Acordului de Asociere, cuprinzând și Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător Moldova - UE.

 

 

APELURI DE PROIECTE DISPONIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI COSME

 

 

COSME apel de propuneri:

 

 

Scheme de suport pentru antreprenorii migranţi

 

Obiectivul apelului este de a sprijini crearea rețelelor de organizații care promovează antreprenoriatul în rândul migranţilor. Proiectul va fi axat pe învățarea reciprocă, schimbul de experiență și bune practici, exploatarea sinergiilor și crearea unor colaborări 

 

Bugetul proiectului este de maxim 375 000 EURO.

 

Criterii de Eligibilitate

Solicitanții trebuie să fie entități juridice care formează un consorțiu din minimum 5 entităţi localizate pentru teritoriul a cel puţin 3 ţări participante la Programul COSME. Aplicații trebuie să activeze în domeniul integrării economice și sociale a migranților, domeniul suportului antreprenorial pentru migranți sau să presteze servicii de suport pentru antreprenori şi viitori antreprenori.

Sunt eligibile pentru apel:

- Autoritățile publice și administrațiile publice (la nivel național, regional sau local);

- Camera de Comerț și Industrie și organisme similare;

- asociații de întreprinderi și rețele de suport a afacerilor;

- organizațiile de sprijin pentru afaceri și incubatoare;

- ONG-uri, organizații non-profit, asociații și fundații care lucrează cu migranți;

- entităților publice și private specializate în domeniul educației și formării.

 

Data limită de aplicare: 20 decembrie 2016