Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Domeniile de coordonare la nivelul vicepremierului

Conform Hotararii Guvernului cu privire la atribuţiile Prim-ministrului şi ale viceprim-miniştrilor Nr. 605 din 16.08.2013, viceprim-ministrul, ministrul Economiei:

 

a) coordoneaza problemele ce ţin de dezvoltarea economiei naţionale, inclusiv cele din domeniul administrării proprietăţii publice, infrastructurii, turismului, dezvoltării regionale şi construcţiilor, agriculturii şi mediului, relaţiilor funciare, cadastrului şi protecţiei proprietăţii intelectuale;


b) coordonează chestiunile ce ţin de activitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Mediului, Biroului Naţional de Statistică, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru,  Agenţiei Turismului şi a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;


c) asigură conlucrarea eficientă între autorităţile administraţiei publice centrale şi Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Camera de Comerţ şi Industrie, precum şi organizaţiile neguvernamentale în problemele ce ţin de activităţile economice