Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Întreprinderea de Stat Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (ÎS CMAC)

Întreprinderea de Stat Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (ÎS CMAC) a fost creată la 17.12.2013 în baza Hotărîrii Guvernului nr.996 din 27.12.2012 privind unele măsuri de reformare a sistemului infrastructurii calităţii prin contopirea ÎS Institutul Național de Standardizare și Metrologie, ÎS Centrul de Standardizare și Metrologie Bălți și ÎS Centrul de Standardizare și Metrologie Ceadîr-Lunga. ÎS CMAC are drept scop: - implementarea politicii de stat în domeniul metrologiei, asigurînd transmitera unităților de măsură legale prin efectuarea verificărilor metrologice, etalonărilor mijloacelor de măsurare - în domeniul evaluării conformităţii prin testarea și certificarea produselor, conferind încredere și competenţa tehnică, asigurînd creşterea competitivităţii produselor, apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii persoanelor şi a mediului. Adresa: MD2064, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Eugen Coca nr. 28 Tel: 022-218-418