Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Economiei

Management intern

Managementul intern in cadrul Ministerului Economiei se realizeaza in conformitate cu Politica de personal, elaborată pentru implementarea Concepţiei cu privire la personal în serviciul public aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18 iulie 2002, a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.201 din 11.03.2009.

 

 

 

Lista documentelor:

 

Declarația privind buna guvernare anul 2017

 

Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2017

 

Declarația privind buna guvernare anul 2016

 

Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2016

 

Declaraţia privind buna guvernare

 

Planul  de dezvoltare profesionala a angajaţilor din cadrul Ministerului Economiei in anul 2015

 

Planul cursurilor de dezvoltare profesionala a personalului din cadrul Ministerului Economiei in anul 2014

 

Planul cursurilor de dezvoltare profesionala a personalului din cadrul Ministerului Economiei in anul 2013

 

Politica de personal

 

Planul privind Motivarea nefinanciară în cadrul Ministerului Economiei

 

Declaratia privind buna guvernare

 

SUMARUL RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 

 

FORMULARUL DE AUTOEVALUARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 

 

Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Economiei