Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

MEDIA

Ministerul Educaţiei i-a convocat în şedinţă pe şefili direcţiilor de învăţămînt raionale şi munci
09/12/2011 - 10:46

În cadrul şedinţei s-a discutat despre cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor, despre prevenirea şi combaterea violenţei în instituţiile de învăţămînt, dar şi despre situaţia şcolarizării elevilor.

Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, a menţionat că în procesul de reformare a sistemului educaţional, ministerul educaţiei colaborează cu APL şi direcţiile de învăţămînt.

Mihail Şleahtiţchi a vorbit despre principiile de cooperare dintre instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile obşteşti ale părinţilor, şi anume: egalitate, transparenţă, proporţionalitate, echilibru. El a mai menţionat că parteneriatul dintre instituţiile de învăţămînt şi asociaţiile de părinţi, constituite legal, trebuie să fie unul funcţional şi eficient . Participarea părinţilor în asociaţii trebuie să fie benevolă, iar persoanele cu funcţii de conducere în instituţiile de învăţămînt , cadrele didactice nu trebuie să se implice în colectarea şi gestionarea banilor . Fiecare instituţie este obligată să prezinte pe panoul informativ date despre necesităţile instituţiei şi despre rata de acoperire a acestora cu mijloace financiare bugetare.

În aceeaşi ordine de idei, viceministra educaţiei, Tatiana Potîng a menţionat că ministerul educaţiei întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura o educaţie de calitate în instituţiile de învăţămînt din ţară. Astfel , elevii din cl.I-IV primesc gratuit alimentaţie şi manuale. Au fost deschise 37 de centre comunitare în satele unde nu erau grădiniţe. Mai multe săli de clasă din 11 şcoli de circumscripţie din raioanele Rîşcani şi Căuşeni au fost dotate cu echipament informaţional. Iar pînă la sfîrşitul anului vor fi repartizate 35 de autobuse pentru transportarea elevilor spre şcolile de circumscripţie.

Şefii direcţiilor de învăţămînt, la solicitarea ministerului educaţiei,au prezentat date la zi despre rata de şcolarizare a elevilor. Astfel, din totalul de 320.034 de copii cu vîrsta de pînă la 16 ani, 157 sunt neşcolarizaţi ( 0.049). Rata maximă de şcolarizere este înregistrată în raioanele Briceni, Căuşeni, Criuleni, Glodeni, Leova, Străţeni, Şoldăneşti , UTAG. Mariana Goraş, şef adjunct, direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general spune că printre motivele neşcolarizării copiilor prevalează refuzul părinţilor şi elevilor, amplasarea copiilor în cîmpul muncii, starea materială precară a părinţilor, nereuşita şcolară, vagabondajul. Pentru a reduce numărul copiilor neşcolarizaţi, în teritoriu activează comisii mixte, formate din colaboratorii direcţiilor de învăţămînt , instituţiilor de învăţămînt , a comisariatelor de poliţie, care efectuiază vizite la domiciliu, discută cu elevii şi părinţii şi acordă ajutor material copiilor din familii defavorizate.

Participanţii la discuţii au vorbit şi despre cazurile de abuz şi violenţă faţă de copii, înregistrate în ultimul timp în şcolile din ţară.

Valentin Crudu, şef direcţie, direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general ME, a menţionat că protecţia copiilor este o prioritate în planul de acţiuni a ministerului. Ministerul educaţiei a intervenit prompt de fiecare dată, cînd a fost sesizat despre cazuri de violenţă şi abuz. Astfel , anul acesta, au fost aplicate mai multe sancţiuni disciplinare, avertismente, mustrări, mustrări aspre, pentru încălcarea obligaţiilor funcţionale şi a prevederilor actelor legislative şi normative cu privire la ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor. Din motivul aplicării violenţei au fost eliberaţi din funcţie 5 profesori şi directori de şcoli.

La şedinţa de astăzi au participat şefi de direcţii de învăţămînt raionale şi municipale, vicepreşedinţi de raion, reprezentanţi ai ministerului educaţiei.

petitii
Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație